DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 6005

Üçten dokuza şart olsun demek boşamak mıdır?

? Bazı bölgelerde karısına kızan adam (üçten dokuza şart olsun) şeklinde bir tabirle karısını boşuyor. Bu sözün mânâsı nedir, böyle bir boşama kaç talâk yerine geçer?
? Önce bir hususa önemle dikkat çekmek isterim. Boşama kelimeleri son derece tehlikeli lâfızlardır. Ne şakası, ne de ciddisi sevimli olmaz, tehlikeden çıkmaz. Bu sebeble, boşama mânâsına yaklaşan kelime ve sözlerden dikkatle uzak kalınmalı, böyle cümle ve kelimelerle kadını korkutmak cihetine dahi gidilmemelidir. Zira bu gibi kelimelerin korkutma veya sevindirme niyeti hükmü değiştirmez. Hemen hepsi de âile bağını bir anda koparıp yok edebilir.

Bu ikaz ve ihtardan sonra (şart olsun) sözünün mânâsına geçiyorum:

? Şart olsun sözü, söylenen muhitte ne mânâya geliyor, bunu bilmek gerek. Umumiyetle bununla (boş olsun) mânâsı kast edilir. Bu mânâya gelen (şart olsun) sözü boşamaktan başka birşey değildir. Böyle olunca ?üçten dokuza şart olsun? demek, kadını üç talâk ile birden boşamak demektir. Yâni kadını kocaya bağlayan üç katlı bağın üçünü de bir anda koparıp atmaktır. Sahabe zamanında da böyle fazla boşamalar olmuş, birisi karısını yüz talâk ile, biri de bin talâk ile boşamış, durum Resûlüllah?a aksedince bunun üç talâk olduğunu, fazlasının ise günah olan bir lüzumsuzluk olduğunu ifade buyurmuştur.

Bu hususta Halil Günenç Hoca Efendi?nin (Fetvalar) kitabının ikinci cildine bakılabilir.

Ehl-i sünnet âlimleri (üçten dokuza) veya daha fazlaya şâmil boşanmalarda üç talâkın üçünün de vaki olduğuna hükmetmişlerdir.

Sadece İbn-i Teymiye gibi kimseler bunun bir talâk olacağını ileri sürmüş, talebesi İbn-i Kayyımı?l-Cevzi gibileri de ona iştirak etmişlerdir. ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org