DİNİ SORULARINIZA ÇÖZÜMLER

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
------------

 » MAKALELER

Okunma Sayısı : 2778

Üzerindeki Geçmiş Haklar Nasıl Ödenir?

? Geçmiş hayatımızda bâzı haklara riayet etmemiş, bir kısım insanların bilerek, bilmeyerek haklarını almış, mallarını gasbetmişiz. Şimdi ise Allah?ımıza çok şükür hayatımıza dinî ölçüler hâkim olmaya başlamış, geçmişteki haksızlıklarımızın vebâl ve mes?ûliyetini idrâk eder duruma gelmişiz. Bu sebeple üzerimizde kalan geçmiş hakları sahiplerine iâde etmek istiyoruz. Ama bunu nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Yahut hak sahiplerini bulamıyoruz. Ne yapmamız lâzım ki, üzerimizde bizi rahatsız eden eski hakları iâde edelim, mes?ûliyetinden kurtulup vicdanî huzura kavuşalım?..
? Gerçekten de geçmişteki kul haklarının tek çaresi, hak sahipleriyle helâllaşmaktır. Hak sahipleriyle helâllaşmadıkça kul hakkından kurtulmak mümkün değildir. Hattâ Peygamberlerden sonra en yüce makama sahip olan şehidlerden bile bu kul hakları kaldırılmamakta, şehid de olsa helâllaşmadıkça, kul hakkının mes?ûliyetinden kurtulamamaktadır. Öyle ise yapılacak en isabetli iş, üzerimizde kalan kul haklarını, sahiplerini bularak helâl ettirmek, hak sahipleriyle helâllaşarak vicdanî huzura kavuşmaktır.

Ancak, bâzan hak sahipleri bulunamaz, nerede oldukları bilinemez. Yahut da hayattan göçmüş olduklarından kendileriyle görüşmek mümkün olamaz.

Böyle durumlarda hak sahibinin mirasçılarını bulmak, haklarını mirasçılarına vermek suretiyle kurtulmak gerekir.

Şâyet bu mirasçıları bulmak da mümkün olmayacaksa, bu defa geçmiş hakkı, hak sahibi namına bir hayır yerine vermeli, yahut bir muhtaca hibe etmeli, böylece hak sahibi adına sevap işlenmiş olup, kurtulma çaresi bu yolla bulunmalıdır.

Bu mes?ele vaktiyle Fetvahâneye sorulmuş, verilen fetvâ ise Mecmûa-i Cedide adındaki fetvâ kitabında neşredilmiştir. ?Hâlid Efendizâde Muhammed? imzasıyla neşredilen fetvâda sual şöyle sorulmuş, cevabı da okuyacağınız şekilde şöyle verilmiştir: ....

 

ANA SAYFA | MAKALELER | DUA SAYFASI | ZİYARETÇİ DEFTERİ | KISA TARİHÇE | KİTAPLARI
Dini Sorulara Cevaplar 2007 - Sitede kullanılan makaleler kaynak belirtmek suretiyle farklı sitelerde ve ortamlarda kullanılabilir.
Web: www.ahmetsahin.org - Email : mail@ org - Webmaster: webmaster@ org